İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ


Diğer sağlık personelinin eğitimleri - İşyeri Hemşiresi

İşyeri Hemşiresi (Diğer sağlık personeli) eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve  
programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90  
saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.
İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ
 
İşyeri Hemşiresi

(1) İşyeri Hemşiresi programlarına katılmak İsteyen adaylar; İşyeri Hemşireliği yetki belgesi alan kurumlarımıza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler;
a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi işyeri Hemşireliği eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı
b) Adayın diğer sağlık personeli mezunu olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi.
d) İşyeri Hemşiresi yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge.

Eğitim ve Sınavlar
Bakanlığın İşyeri hemşireliği ile ilgili sınavı bulunamamaktadır. Eğitim sonunda İris Akademi İşyeri hemşireliği yeterliliği bulunmaktadır ve eğitim programını başarı ile tamamlamıştır şeklinde raporu bakanlığa sunması yeterlidir.
Telefon:0232 445 01 11 - 0232 402 87 87

Gsm: 0549 609 7 607 - 0549 609 7 608


Fax: 0232 402 87 88

irisakademi35@gmail.com info@irisizmir.com
İris Akademi ©2013 tüm hakları saklıdır.

İRİS AKADEMİ İZMİR ŞUBESİ

BİZE ULAŞIN